discotortion are : (L to R)

Kazutomo Takahashi / Bariton Guitar

Yuhei Hosokawa  / Vocal

Tetsuya Hayashi/ Guitar

Nozomi komori / Drums

Tatsuya Hatta / Bass

Nao Matsuda / Drums

discotortion are going on with new members.

GO2TOP