What's new

drums meeting 2015 at Uguisudani

IMG_0141

ARATA OGAWA(ivviii)

JUN TSUKAMOTO (TwoLow)

HITOSHI NATORI (middle)

NOZOMI KOMORI (discotortion)

NAO MATSUDA (discotortion)

JUN HIRAO (xerowound)

photo by YUKI AKASE

GO2TOP